Fórum sociální práce

FÓRUM SOCIÁLNÍ PRÁCE je odborný recenzovaný časopis katedry sociální práce

  • indexovaný v SocIndexu EBSCA
  • místo, kde lze nalézt vedle sebe aktuální recenzované odborné články a prakticky orientované texty z oblasti sociální práce
  • vychází 2x ročně elektronicky

Aktuální číslo Fóra sociální práce si můžete stáhnout bezplatně ZDE.

Plán pro rok 2022

Přijímáme články do recenzované části i nerecenzovaná odborná sdělení.

Číslo 1/2022: otevřené multi-tematické číslo

Číslo 2/2022: Perspektivy sociální práce – výstupy odborné konference

Plán pro rok 2023

Číslo 1/2023: Absolventský speciál

Těšíme se na zaslané příspěvky.

Chcete bezplatně publikovat? – pokyny pro autory

Fórum sociální práce toto umožňuje. Namísto platby budeme rádi, když se recipročně budete podílet na recenzi článku jiných autorů nebo jiným způsobem, který individuálně dohodneme.
Pokyny_pro_autory_FSP

Úvod > Fórum sociální práce