Fórum sociální práce

FÓRUM SOCIÁLNÍ PRÁCE je odborný recenzovaný časopis katedry sociální práce

  • indexovaný v SocIndexu EBSCA
  • místo, kde lze nalézt vedle sebe aktuální recenzované odborné články a prakticky orientované texty z oblasti sociální práce
  • vychází 2x ročně elektronicky

Aktuální číslo Fóra sociální práce si můžete stáhnout bezplatně zdehttps://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/magazin/2019-2/

Ediční plán pro rok 2020

číslo 1/2020: multitematické zaměření – uzávěrka 31. 3. 2020

číslo 2/2020: multitematické zaměření – uzávěrka 31. 8. 2020

Přijímáme články do recenzované části i nerecenzovaná odborná sdělení.

Těšíme se na zaslané příspěvky.

Chcete bezplatně publikovat? – pokyny pro autory

Fórum sociální práce toto umožňuje. Namísto platby budeme rádi, když se recipročně budete podílet na recenzi článku jiných autorů nebo jiným způsobem, který individuálně dohodneme.
Pokyny_pro_autory_FSP

Úvod > Fórum sociální práce