Konzultační hodiny

 

KONZULTAČNÍ HODINY

BEJČEK Matěj, Jan, Mgr.
CIDLINSKÁ Kateřina, Mgr., Ph.D.
FORMÁNKOVÁ Lenka, Mgr. et Mgr., Ph.D.
HANUŠ Daniel, PhDr. Mgr., LL.M., MBA
HAVRÁNKOVÁ Olga, PhDr., Ph.D.   
HEJNOVÁ Kateřina, Mgr., DiS, Ph.D.
HYNKOVÁ Alena, PhDr., MBA
  • v termínech výuky nebo online po předchozí domluvě e-mailem
  • Hynkova@plzen.eu
JUSKO Peter, prof. PaedDr., Ph.D.
KODYMOVÁ Pavla, PhDr., Ph.D.
KOLDINSKÁ Kristina, prof. JUDr., Ph.D.
MATOUŠKOVÁ Andrea, PhDr.
MATULAYOVÁ Tatiana, doc. PaeDr., Ph.D.
PAZLAROVÁ Hana, PhDr., Ph.D.
PĚČ Ondřej, MUDr., Ph.D.
SEDLÁROVÁ Katarína, Mgr., Ph.D.
SCHREILOVÁ Kristýna, Mgr.
SKUHROVÁ Petra, Mgr.
ŠÁMALOVÁ Kateřina, PhDr., Ph.D.
ŠPEJRA Michal, Mgr., LL.M.
ŠŤASTNÁ Jaroslava, PhDr., Ph.D.
ŠTĚTOVSKÁ IVA, PhDr., Ph.D.
TALANDOVÁ Helena, PhDr., Ph.D.
TOMŠEJ Jakub, PhDr., Ph.D.
TRUHLÁŘOVÁ Zuzana, Mgr., Ph.D.
VOJTÍŠEK Petr, PhDr.
  • středa 13:30 – 14:30, NP304 (Na příkopě 29)
  • pouze po předchozí domluvě
  • info@vojtisekpetr.cz
VOLNÁ Zuzana, PhDr.

 

Kontakt na sekretariát katedry: dana.myskova@ff.cuni.cz; ksocp@ff.cuni.cz

Úvod > Studium > Konzultační hodiny