Konzultační hodiny

KONZULTAČNÍ HODINY

ZS akademického roku 2020/2021

Konzultacni hodiny_ZS 2020_2021

BEJČEK Matěj, Jan, Mgr.
 • vždy po předchozí domluvě e-mailem
 • jan.matej.bejcek@gmail.com
 • prezenčně (dle situace), telefonicky, e-mailem či přes skype zoom ev. jiné internetové aplikace 
BURDA Patrik, Mgr.
DRAGOMIRECKÁ Eva, PhDr., Ph.D.
HARTOŠOVÁ Tereza, Mgr.
HAVRÁNKOVÁ Olga, PhDr., Ph.D.   
 • vždy po předchozí domluvě e-mailem
 • olina.havrankova@seznam.cz
 • na katedře: 12.10. v 17:00, 2.11. v 15:00, 7.12. v 15:00
 • online: 20.10., 27.10., 10.11., 24.11. 1.12. 15.12., 22.12.
HEJNOVÁ Kateřina, Mgr.
HNILICA Karel, doc. PhDr., CSc.
HOFSCHNEIDEROVÁ Anna, Mgr.        
HRADILKOVÁ Terezie, Mgr.     
HULMÁKOVÁ Jana, JUDr., Ph.D.
 • vždy po předchozí domluvě e-mailem nejpozději do 19:00 předchozího dne
 • jana.hulmakova@ff.cuni.cz
 • na katedře: pondělí 16:30 – 17:15
 • online: aplikace Skype
KODYMOVÁ Pavla, PhDr., Ph.D.
KOLDINSKÁ Kristina, prof. JUDr., Ph.D.
 • vždy po předchozí domluvě e-mailem
 • koldinsk@prf.cuni.cz
 • úterý 9:00 – 11:00 hod.PF UK, Nám. Curieových 7, Praha 1
KUBINOVÁ Petra
 • vždy po předchozí domluvě e-mailem
 • kubinova@cmhcd.cz
 • prezenčně: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Řehořova 10, P3
 • online: Zoom
MATOUŠEK Oldřich, doc., PhDr.
PAZLAROVÁ Hana, PhDr., Ph.D.
 • po předchozí domluvě e-mailem
 • hana.pazlarova@ff.cuni.cz
 • prezenčně: čtvrtek 10:00 – 11:30, místnost 126, hlavní budova; vždy objednat předem přes vedoucího studijního odddělení Mgr. J. Brože
 • online: přes ZOOM v úterý od 16:00
  odkaz na pravidelnou online schůzku:

  https://cuni-cz.zoom.us/j/92897162314 (meeting ID: 928 9716 2314)
PĚČ Ondřej, MUDr., Ph.D.
ŠÁMALOVÁ Kateřina, PhDr., Ph.D.
ŠŤASTNÁ Jaroslava, PhDr., Ph.D.
TALANDOVÁ Helena, PhDr.
TOMŠEJ Jakub, PhDr., Ph.D.
VÁLKOVÁ Helena, Prof. JUDr., CSc.
 • 16:00 – 17:00 hod. – 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12.
 • online: vždy po předchozí domluvě e-mailem nejpozději do 19:00 předchozího dne
 • helvalkova@gmail.com
VODÁČKOVÁ Daniela, PhDr.    
VOJTÍŠEK Petr, PhDr.
 • vždy po předchozí domluvě e-mailem
 • prezenčně: středa 10:00 – 10:45 hod. ev. online
 • info@vojtisekpetr.cz
Úvod > Studium > Konzultační hodiny