Přijímací řízení

V akademickém roce 2023/2024 otevíráme:
prezenční studium bakalářského programu Sociální práce,
prezenční studium magisterského programu Sociální práce,

Více informací pro uchazeče Bakalářského studia naleznete zde.
Více informací pro uchazeče Magisterského studia naleznete zde.

Více informací pro uchazeče Postgraduálního doktorského studia naleznete zde.
(v akademickém roce 2023/24 se přijímací řízení pro doktorské studium neotvírá)

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení