Přijímací řízení

V akademickém roce 2024/2025 otevíráme:
prezenční studium bakalářského programu Sociální politika a sociální práce – přijímací řízení se bude z důvodu probíhajícího akreditačního řízení realizovat v dodatečném termínu srpen/září 2024. Termín pro podání přihlášek na dodatečný termín přijímacího řízení bude včas uveřejněn na webu FF UK

prezenční studium magisterského programu Sociální politika a sociální prácev akademickém roce 2024/2025 se neotvírá. V Mgr. studiu sociální práce lze pokračovat buď na Fakultě humanitních studií UK a nebo na Husitské teologické fakultě UK.

Den otevřených dveří se koná v náhradním termínu dne 24.2.2024. Více informací naleznete ZDE

Prezentaci ze Dne otevřených dveří naleznete ZDE

Více informací pro uchazeče Bakalářského studia naleznete zde.

Více informací pro uchazeče Magisterského studia naleznete zde.
(v akademickém roce 2024/25 se přijímací řízení pro magisterské studium neotvírá)

Více informací pro uchazeče Postgraduálního doktorského studia naleznete zde.
(v akademickém roce 2024/25 se přijímací řízení pro doktorské studium neotvírá)

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení