Hejnová Kateřina, Mgr., Ph.D.

Vyučované předměty:

  • Odborná praxe I
  • Supervidovaná odborná praxe III
  • Sociálněprávní ochrana dětí

Kontakty:

Úvod > O katedře > Lidé > Hejnová Kateřina, Mgr., Ph.D.