Odborné praxe

ODBORNÁ PRAXE NA BAKALÁŘSKÉM STUDIU

Odborná praxe a Kolokvium k odborné praxi I

(ASCK10001; ASCK10002; ASCK10003; ASCK10004)

Přednášející:  Mgr. Kateřina Hejnová

Garant: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Cílem odborné praxe v 1. ročníku studia je uvést studenta do praktické stránky sociální práce, rozšířit jeho povědomí o oblastech výkonu profese a cílových skupinách sociální práce a připravit studenta na výkon a výběr odborné praxe ve druhém a třetím ročníku studia tak, aby přispívala k naplnění vzdělávacích cílů studia.

Supervidovaná odborná praxe II a III

(ASCK100111; ASCK100112; ASCK100113; ASCK100114)

Garant odborné praxe:  Mgr. Kateřina Hejnová

Supervizor odborné praxe: PhDr. Olga Havránková, Ph.D.

Cílem supervidované odborné praxe ve 2. a 3. ročníku studia je nabídnout studentům bezpečný prostor pro sdílení zkušeností a zážitků z odborné praxe a pro jejich reflexi, propojování teoretických poznatků ze studia s praktickými zkušenostmi, formulování zakázky vůči supervizi a využívání supervize jako nástroje reflexe. Nedílnou součástí předmětu je posilování profesní identity studenta, schopnosti reflektovat sebe sama a své zkušenosti a zamýšlet se nad svým osobním i profesním rozvojem.

SUPERVIDOVANÁ ODBORNÁ PRAXE NA NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU

(ASC51P223; ASC51P224; ASC51P225; ASC51P226)

Garant odborné praxe: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.

Supervizor odborné praxe: PhDr. Daniela Vodáčková

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům zkušenost se sociálními vztahy a způsoby práce, které existují nebo jsou uplatňovány v organizacích sociálních služeb a podnítit snahu studentů o reflexi této zkušenosti. Dále pak umožnit studentům, aby si prakticky vyzkoušeli metody, se kterými se seznámili teoretickým studiem, a aby mohli v průběhu studia konfrontovat své teoretické představy o sociální práci s jejich praktickou realizací.

Dalším cílem celého dvouletého procesu praxí je stimulovat proces identifikace studentů se sociální prací jako profesí. Nedílnou součástí předmětu je supervize praxí, která je zaměřena na podporu profesionálního růstu studentů.

Bližší informace a příslušné materiály naleznete v SIS u jednotlivých sylabů.

 

AKTUÁLNĚ

Obnovení odborných praxí od 25. listopadu 2020

Usnesením vlády č. 1198 ze dne 20. listopadu 2020 se s účinností od středy 25. listopadu 2020 obnovuje možnost osobní přítomnosti studentů na klinické a praktické výuce a praxi. Supervize a metodické semináře budou i nadále probíhat v dosavadním režimu, tzn. on-line a v ohlášených termínech.

Bližší informace pro studenty ZDE

Informační dopis pro výcviková pracoviště ZDE

Usnesení vlády ZDE

Pracovní povinnost

Usnesením vlády ČR č. 1336 bylo s účinností ode dne 16. 12. 2020 zrušeno usnesení vlády ČR č. 1027 o pracovní povinnosti studentů. Plné znění usnesení nalzenete ZDE

Všem studentům, kteří se do pomoci jakýmkoliv způsobem zapojili, děkujeme!

Bližší informace ZDE

Náhradní plnění odborný praxí po dobu trvání nouzového stavu

V případě, že se vás týká dočasné pozastavení odborných praxí (s ohledem na usnesení vlády č. 1022, kterým se zakazuje přítomnost studentů na praktické výuce), využijte prosím doporučení, která jsme pro vás nachystali, a po dohodě s garantkou odborné praxe případně také možností náhradního plnění.

Bližší informace ZDE 

Informace ke smlouvám po dobu trvání nouzového stavu

Jestliže se vám podaří domluvit se s pracovištěm na posunutí doby plnění odborné praxe, které přesáhne období realizace odborné praxe uvedené v již uzavřené smlouvě o zabezpečení odborné praxe, je nutné uzavřít novou smlouvu, do níž na začátek závěrečných ustanovení vložíte odstavec: V návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou České republiky ode dne 5. 10. 2020 a s ním související opatření v souvislosti s epidemií koronaviru se touto smlouvou zrušuje smlouva o zabezpečení odborné studentské praxe ze dne …, která nebyla ani jednou ze stran realizována, případně byla realizována jen částečně, a plně se nahrazuje touto smlouvou.“

Přesné znění smlouvy najdete ZDE

 

Úvod > Studium > Odborné praxe