Lidé

ČLENOVÉ KATEDRY

Zajacová Melanie, PhDr., Ph.D.

vedoucí katedry

Novotná Alena, doc., PhDr., Ph.D.  

Kontakt:

Šámalová Kateřina, PhDr., Ph.D.  

Kontakt:

Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D.

Kontakt:

Cidlinská Kateřina, Mgr. Ph.D.

zástupkyně vedoucí katedry

Kontakt:

Formánková Lenka, Mgr. et Mgr., Ph.D.

Kontakt:

Hanuš Daniel, JUDr. PaedDr. PhDr., Ph.D., LL.M., MBA

Kontakt:

Kodymová Pavla, PhDr., PhD.

 Kontakt:

Koldinská Kristina, prof., JUDr., Ph.D.

Myšková Dana

tajemnice katedry

Kontakt:

Pazlarová Hana, PhDr., Ph.D.

Kontakt:

Truhlářová Zuzana, Mgr., Ph.D.

Kontakt:

Vojtíšek Petr, PhDr., PhD.

Kontakt:

 EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Dohnalová Eva, PhDr. Kontakt:

Dohnalová Marie, doc. Ing. CSc.
Kontakt:

Čajko Eibicht Monika, Mgr. Kontakt:

Havránková Olga, PhDr., Ph.D.

Kontakt:

Hejnová Kateřina, Mgr., DiS., Ph.D.
Kontakt:

Hulmáková Jana, JUDr., Ph.D. Kontakt:

Janečková Hana, PhDr. Ph.D. Kontakt:

Matoušková Andrea, PhDr.
Kontakt:

Matulayová Tatiana, doc. PaedDr., Ph.D. Kontakt:

Pěč Ondřej, MUDr., Ph.D.
Kontakt:

Pěnkava Pavel, PhDr., Ph.D.
Kontakt:

Říčan Pavel, Mgr.
Kontakt:

Šobáňová Petra, Mgr., Ph.D.
Kontakt:

Špejra Michal, Mgr.
Kontakt:

Štětovská Iva, PhDr., Ph.D.
Kontakt:

Talandová Helena, PhDr. Kontakt:

Tomšej Jakub, JUDr., Ph.D. Kontakt:

Urban David, doc. PhDr., Ph.D. Kontakt:

Vavrinčíková Lenka, PhDr., Ph.D. Kontakt:

Večerka Kazimír, PhDr., CSc.
Kontakt:

Vlčková Karolína, Mgr., Ph.D.
Kontakt:

 

 

 

Úvod > O katedře > Lidé