Lidé

ČLENOVÉ KATEDRY

Šámalová Kateřina, PhDr., Ph.D. (vedoucí katedry)

Kontakt:

Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (zástupkyně vedoucí)

Kontakt:

Dragomirecká Eva, PhDr., PhD. 

Kontakt:

 Havránková Olga, PhDr., Ph.D.

Kontakt:

Kodymová Pavla, PhDr., PhD.

 Kontakt:

Matoušek Oldřich, doc., PhDr.

Kontakt:

Myšková Dana (tajemnice katedry)

Kontakt:

Pazlarová Hana, PhDr., Ph.D.

Kontakt:

Vodáčková Daniela, PhDr.

Kontakt:

Vojtíšek Petr, PhDr., PhD.

Kontakt:

 EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Burda Patrik, Mgr.
Kontakt:

Cidlinská Kateřina, PhDr. Ph.D. Kontakt:

Dohnalová Eva, PhDr. Kontakt:

Dohnalová Marie, doc. Ing. CSc.
Kontakt:

Hanuš Daniel, PhDr. Mgr., LL.M., MBA Kontakt:

Hartošová Tereza, Mgr.
Kontakt:

  • E-mail: t.hartosova@gmail.com
  • Telefon: +420 221 619 946
Hejnová Kateřina, Ph.D. Kontakt:

Janečková Hana, PhDr. Ph.D. Kontakt:

Matoušková Andrea, PhDr., Dr.
Kontakt:

Matulayová Tatiana, doc. PaedDr.  Ph.D.
Kontakt:

Pěč Ondřej, MUDr., Ph.D.
Kontakt:

Pěnkava Pavel, PhDr.
Kontakt:

Říčan Pavel, Mgr.
Kontakt:

Sležková Anna, Mgr. Kontakt:

Špejra Michal, Mgr.
Kontakt:

Urban David, doc. PhDr., Ph.D. Kontakt:

Večerka Kazimír, PhDr., CSc.
Kontakt:

Víšek Petr, Ing.
Kontakt:

 

 

 

Úvod > O katedře > Lidé