Magisterské studium

V akademickém roce 2019/2020 otevíráme:
prezenční studium magisterského programu Sociální politika a sociální práce.

Termíny pro magisterské studium

Den otevřených dveří: sobota 12. 1. 2019 (16:00 – 17:00 v místnosti 200, FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1)
Prezentace ze dne otevřených dvěří je k dispozici zde: DOD prezentace KSOCP

Termín podání přihlášek do dodatečného přijímacího řízení: 31.3.2019

Oborové přijímací zkoušky:

Písemné a ústní kolo přijímacích zkoušek bude v období 25.5. – 13.6.2019
Náhradní termín oborových přijímacích zkoušek bude v období 18.6. – 19.6.2019

 • přijímací zkouška: dvoukolová
 • prominutí zkoušky: NELZE

Obecné informace o přijímacím řízení (Filozofická fakulta UK) naleznete na adrese http://prijimacky.ff.cuni.cz/.
Oborové podmínky přijímacího řízení pro magisterské studium naleznete na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21219

Případné dotazy můžete směřovat na následující adresy:

Doporučená literatura

Oborové prameny

 • Tomeš I. : Sociální správa
 • Matoušek O. a kol. : Sociální služby
 • Matoušek O. a kol.: Základy sociální práce
 • Matoušek O., Koláčková J., Kodymová P (Eds.).: Sociální práce v praxi
 • Matoušek O a kol..: Metody a řízení sociální práce
 • Matoušek O.: Encyklopedie sociální práce
 • Koldinská K.: Sociální právo
 • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • Jeden pramen týkající se sociální práce se specifickou cílovou populací

Příklad otázek písemného testu

 • Knihu „Sociologie“ napsal
 1. Foucault
 2. Lévi-Strauss
 3. Lévinas
 4. Giddens
 • Fenoménem šikanování v kolektivech dospívajících se dlouhodobě v ČR zabývá
 1. Baláž
 2. Slowik
 3. Kolář
 4. Skovajsa
 • Platný český zákon o sociálních službách neobsahuje jako kategorii
 1. služby sociální péče
 2. služby sociální intervence
 3. sociální poradenství
 4. služby sociální prevence
 • Zhruba kolik zaměstnanců má v ČR Úřad práce v současnosti?
 1. 500
 2. 1800
 3. 2900
 4. 10 000
 • Organizace Život 90 má jako cílovou skupinu
 1. Propuštěné vězně
 2. Seniory
 3. Děti ohrožené domácím násilím
 4. Nezletilé matky
Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení > Magisterské studium