Magisterské studium

V akademickém roce 2022/2023 otevíráme:
prezenční studium magisterského programu Sociální práce.

Termíny pro magisterské studium

Den otevřených dveří: proběl v sobotu 15. 1. 2022, prezentované informace naleznete ZDE

Termín podání přihlášek do přijímacího řízení: 31. 3. 2022

Oborové přijímací zkoušky:

Ústní kolo přijímacích zkoušek bude v období  14.5. – 14.6. 2022  (náhradní termín vždy alespoň 5 dní po řádném)

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • prominutí zkoušky: NELZE

Obecné informace o přijímacím řízení (Filozofická fakulta UK) naleznete ZDE.
Obecné informace o studijním programu Sociální práce naleznete ZDE.

Popis přijímací zkoušky:

 • ústní zkouška skládající se z následujících částí:
 1. pohovor o tématu bakalářské práce, příp. jiné písemné práce většího rozsahu (max. 20 bodů)
 2. odborné předpoklady (pohovor o přečtené odborné literatuře, znalost aktuálního dění, znalosti z daného oboru a příbuzných věd) (max. 50 bodů)
 3. pohovor o dosavadní odborné činnosti uchazeče a motivaci ke studiu (max. 30 bodů)

Uchazeč u ústní části přijímací zkoušky:
* odevzdá seznam přečtené odborné literatury, motivační esej (v rozsahu 1–2 NS) a seznam doložených odborných praxí,
* předkládá k nahlédnutí doklady o vykonané odborné praxi (potvrzení organizace, se kterou uchazeč spolupracoval, s vyznačením rozsahu) a bakalářskou práci nebo její teze; pakliže předchozí studium uchazeče nebylo ukončeno bakalářskou prací, předkládá uchazeč jinou písemnou práci většího rozsahu, které je autorem.

Případné dotazy můžete směřovat na následující adresy:

Doporučená literatura

 • Tomeš I. : Sociální správa
 • Matoušek O. a kol. : Sociální služby
 • Matoušek O. a kol.: Základy sociální práce
 • Matoušek O., Koláčková J., Kodymová P (Eds.).: Sociální práce v praxi
 • Matoušek O a kol..: Metody a řízení sociální práce
 • Matoušek O.: Encyklopedie sociální práce
 • Koldinská K.: Sociální právo
 • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • Jeden pramen týkající se sociální práce se specifickou cílovou populací
Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení > Magisterské studium