Magisterské studium

V akademickém roce 2024/2025 se prezenční studium magisterského programu Sociální politika a sociální práce neotvírá.

Pokračovat v Mgr. studiu sociální práce lze na Fakultě humanitních studií UK a nebo na Husitské teologické fakultě UK.

 

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • prominutí zkoušky: NELZE

Obecné informace o přijímacím řízení (Filozofická fakulta UK) naleznete ZDE.
Obecné informace o studijním programu Sociální práce naleznete ZDE.

Popis přijímací zkoušky:
ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. pohovor o tématu bakalářské práce, příp. jiné písemné práce většího rozsahu (max. 20 bodů)
 2. odborné předpoklady (pohovor o přečtené odborné literatuře, znalost aktuálního dění, znalosti z daného oboru a příbuzných věd) (max. 50 bodů)
 3. pohovor o dosavadní odborné činnosti uchazeče a motivaci ke studiu (max. 30 bodů)

Další požadavky ke zkoušce

Uchazeč u ústní části přijímací zkoušky:

 • odevzdá seznam přečtené odborné literatury z oboru sociální práce (uvedený na samostatném listu/listech v tištěné podobě) – počet přečtené literatury uchazečem není nijak omezen a uváděná literatura je pouze doporučená; minimální počet titulů v seznamu je 8 (může zahrnovat i odborné články, nejen knihy), motivační esej (v rozsahu 1-2 NS, uvedenou na samostatném listu/listech v tištěné podobě) a seznam doložených odborných praxí (uvedených na samostatném listu/listech v tištěné podobě)-
  Tyto podklady zůstávají po skončení ústní přijímací zkoušky součástí spisové dokumentace přijímacího řízení a uchazeči/uchazečce nebudou vráceny-
 • Předkládá k nahlédnutí doklady o vykonané odborné praxi (potvrzení organizace, se kterou uchazeč/ka spolupracoval/a, s vyznačením rozsahu) a bakalářskou práci nebo její teze; pakliže předchozí studium nebylo ukončeno bakalářskou prací, předkládá uchazeč/ka jinou písemnou práci většího rozsahu, které je autorem.
  Tyto podklady budou uchazeči/uchazečce vráceny.

Materiály se u ústní přijímací zkoušky odevzdávají a předkládají v tištěné podobě.

Případné dotazy můžete směřovat na následující adresy:

Doporučená literatura

 • Tomeš I. : Sociální správa
 • Matoušek O. a kol. : Sociální služby
 • Matoušek O. a kol.: Základy sociální práce
 • Matoušek O., Koláčková J., Kodymová P (Eds.).: Sociální práce v praxi
 • Matoušek O a kol..: Metody a řízení sociální práce
 • Matoušek O.: Encyklopedie sociální práce
 • Koldinská K.: Sociální právo
 • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • Jeden pramen týkající se sociální práce se specifickou cílovou populací
Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení > Magisterské studium