Magisterské studium

V akademickém roce 2017/2018 otevíráme:
denní studium magisterského programu Sociální politika a sociální práce.

Prezentace s informacemi pro uchazeče o studium, která byla promítána na Dni otevřených dveří dne 14. 1. 2017,
ke stažení zde: Přehled_informací_SOCP

Termíny pro magisterské studium

Den otevřených dveří: sobota 14. 1. 2017 (16:00 – 17:00 v místnosti 300, FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1)

Termín podání přihlášek: přihlášky k Mgr. studiu do 31. 3. 2017 


Oborové přijímací zkoušky: 

Písemné a ústní kolo přijímacích zkoušek bude v období 1. – 15. 6. 2017.

 • magisterské studium:

– Písemná část přijímací zkoušky: bude doplněno

– Ústní část přijímací zkoušky:  bude doplněno

Náhradní termín oborových přijímacích zkoušek:  23. 6. 2017

 

Obecné informace o přijímacím řízení (Filozofická fakulta UK) naleznete na adrese http://prijimacky.ff.cuni.cz/.
Případné dotazy můžete směřovat na následující adresy:

Oborové podmínky přijímacího řízení pro magisterské studium naleznete na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15883

Doporučená literatura a příklady otázek písemné části přijímacího řízení

Magisterské studium

Oborové prameny

 • Tomeš I. : Sociální správa
 • Matoušek O. a kol. : Sociální služby
 • Matoušek O. a kol.: Základy sociální práce
 • Matoušek O., Koláčková J., Kodymová P (Eds.).: Sociální práce v praxi
 • Matoušek O a kol..: Metody a řízení sociální práce
 • Matoušek O.: Encyklopedie sociální práce
 • Koldinská K.: Sociální právo
 • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • Jeden pramen týkající se sociální práce se specifickou cílovou populací

Příklad otázek písemného testu

Cílem restorativní justice je:

 • a) odčinění újmy
 • b) náprava pachatele
 • c) přiměřená odplata
 • d) vytváření alternativ k trestu odnětí svobody

Glasser je autorem:

 • a) terapie realitou
 • b) nedirektivního přístupu
 • c) existenciální terapie
 • d) systemického přístupu
Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení > Magisterské studium