BZK, SZZK

BZK

Okruhy zkušebních otázek BZK – zahájení studia 2017 – 2018

Okruhy zkušebních otázek BZK – zahájení studia 2009_2010

SZZK

Okruhy zkušebních otázek SZZK – zahájení studia 2017/2018 (platné od května 2019):

Otazky_SZZK_akreditace 2017_2018_kveten 2019

SZZK – nové znění zkušebních otázek pro modul Psychosociální pomoc a krizová intervence – platné od května 2020

 

Okruhy zkušebních otázek SZZK – zahájení studia mezi ak. roky 2010/2011 – 2016/2017:

Okruhy zkušebních otázek_SZZK otazky – zahájení studia od ak. roku 2010/2011

SZZK_Sociální politika a sociální správa – otázky platné od května 2017

Požadavky na závěrečné práce

Zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací se řídí níže uvedenými dokumenty:

Státní závěrečné zkoušky – odevzdávání závěrečných prací k obhajobě – změna od 12. 12. 2017

Podle nových předpisů se závěrečné práce odevzdávají povinně pouze v elektronické podobě v SIS. Pro účely obhajoby se budou nově odevzdávat pouze 2 „pomocné výtisky“ obsahově plně shodné s elektronickou verzí práce.  Tyto výtisky již nemusí být svázané pevnou vazbou, stačí např. vazba kroužková.

Pokyny k prezentaci v PowerPointu pro obhajobu BP a DP:

BP_obhajoba_prezentace v powerpointu
DP_obhajoba_prezentace v powerpointu

Citační norma

Univerzita Karlova se řídí citační normou ČSN ISO 690.

Metodika tvorby citací
Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 platné do 1. dubna 2011
Metody citování dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2

K dispozici je také generátor citací, který naleznete zde: citace.com

Důležitá sdělení a postupy k SZZ

Úvod > Studium > BZK, SZZK