BZK, SZZK a závěrečné práce

BZK

Okruhy zkušebních otázek BZK – zahájení studia 2017 – 2018

Okruhy zkušebních otázek BZK – zahájení studia 2009_2010

SZZK

Okruhy zkušebních otázek SZZK – zahájení studia 2017/2018 (platné od května 2019):

Okruhy zkušebních otázek SZZK – zahájení studia mezi ak. roky 2010/2011 – 2016/2017:

Požadavky na závěrečné práce

Zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací se řídí níže uvedenými dokumenty:

Standardy pro psaní diplomové a bakalářské práce:

Pokyny k prezentaci v PowerPointu pro obhajobu BP a DP:

Citační norma:

Univerzita Karlova se řídí citační normou ČSN ISO 690.

K dispozici je také generátor citací, který naleznete zde.

Další informace k závěrečným pracím:

Důležitá sdělení a postupy k SZZ

Úvod > Studium > BZK, SZZK a závěrečné práce