Bakalářské studium

V akademickém roce 2017/2018 otevíráme:
denní studium bakalářského programu Sociální politika a sociální práce

Prezentace s informacemi pro uchazeče o studium, která byla promítána na Dni otevřených dveří dne 14.1.2017,
ke stažení zde: Přehled_informací_SOCP

Termíny pro bakalářské studium

Den otevřených dveří: sobota 14.1.2017 (16:00 – 17:00 v místnosti 300, FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1)

Termín podání přihlášek: přihlášky do Bc. studia do 28.2.2017


Oborové přijímací zkoušky: 

Písemné a ústní kolo přijímacích zkoušek bude v období 1.-15.6.2017.

 • bakalářské studium:

– Písemná část přijímací zkoušky:  bude doplněno

– Ústní část přijímací zkoušky:  bude doplněno

Náhradní termín oborových přijímacích zkoušek:  23.6.2017

 

Obecné informace o přijímacím řízení (Filozofická fakulta UK) naleznete na adrese http://prijimacky.ff.cuni.cz/.
Případné dotazy můžete směřovat na následující adresy:

Oborové podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studium naleznete na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=17340

Doporučená literatura a příklady otázek písemné části přijímacího řízení

Bakalářské studium

Uchazeči o studium by měli v rámci přípravy k přijímací zkoušce nastudovat odbornou literaturu z následujících okruhů:

 • přehled filozofie
 • přehled sociální politiky
 • přehled psychoterapeutických škol a technik
 • přehled sociologie
 • přehled vývojové psychologie
 • přehled sociální psychologie
 • monografii z oblasti sociální práce

Příklad otázek písemného testu

Písmeno představující správnou odpověď vepište do záznamového archu. Ze čtyř nabízených možností je správně jedna  odpověď.

Veřejný ochránce lidských práv má v ČR sídlo v:

 • a) Praze
 • b) Olomouci
 • c) Brně
 • d) Plzni

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení > Bakalářské studium