Bakalářské studium

V akademickém roce 2021/2022 otevíráme:
prezenční studium bakalářského programu Sociální politika a sociální práce.

Termíny pro bakalářské studium

Den otevřených dveří: sobota 16. 1. 2021, více infromací viz https://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-otevrenych-dveri/

Termín podání přihlášek do přijímacího řízení: 28. 2. 2021

Oborové přijímací zkoušky:

Písemné kolo přijímacích zkoušek bude v období 1.6. – 9.7. 2021 (náhradní termín vždy alespoň 5 dní po řádném)

Informace o konkrétním datu, hodině a místě přijímací zkoušky budou zveřejněny v Informačním systému nejpozději 15 dní před konáním zkoušky.

 • přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
 • prominutí zkoušky: NELZE

Obecné informace o přijímacím řízení (Filozofická fakulta UK) naleznete na adrese https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/.

Obecné infromace o studijním programu Sociální práce naleznete na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24678.

Popis přijímací zkoušky:

 • písemná zkouška (doba trvání: 40 minut)
  • test orientace ve společenském dění a v oboru: základní poznatky z oboru sociální práce, sociální politiky a příbuzných věd, všeobecný kulturněhistorický přehled na úrovni všeobecné středoškolské vzdělanosti, obecné vědecké pojmy a termíny (max. 100 bodů).

Případné dotazy můžete směřovat na následující adresy:

Doporučená literatura a příklady otázek písemné části přijímacího řízení

 • I.Tomeš: Sociální správa
 • Matoušek a kol.: Encyklopedie sociální práce
 • Hayesová: Základy sociální psychologie
 • Kopřiva: Lidský vztah jako součást profese
 • Matoušek a kol.: Základy sociální práce

Příklad otázek písemného testu

Písmeno představující správnou odpověď vepište do záznamového archu. Ze čtyř nabízených možností je správně jedna  odpověď.

 • Který filosof proslul následujícími názory: „…všechno přechází a nic netrvá…dvakráte bys nevstoupil do téže řeky“; „nemoc činí zdraví příjemným a dobrým, hlad nasycení, únava odpočinek“;  „…protivné se shoduje a z neshodného je nejkrásnější harmonie“?
 1. Empedokles
 2. Pythagoras
 3. Xenofanes
 4. Herakleitos
 • Které náboženství je od svého počátku také politickým hnutím¨?
 1. buddhismus
 2. křesťanství
 3. islám
 4. taoismus
 • Výraz neolitická revoluce znamená
 1. konec doby kamenné
 2. počátek migrace lidí z Afriky na jiné kontinenty
 3. počátek zemědělství
 4. počátek užívání písma
 • V ČR má pravomoc jmenovat soudce
 1. předseda Nejvyššího správního soudu
 2. ministr spravedlnosti
 3. prezident
 4. předseda krajského soudu
 • Předsedou Evropské rady je
 1. Michel
 2. Schulz
 3. Tusk
 4. Posselt
Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení > Bakalářské studium