Bakalářské studium

V akademickém roce 2019/2020 otevíráme:
prezenční studium bakalářského programu Sociální politika a sociální práce.

Termíny pro bakalářské studium

Den otevřených dveří: sobota 12. 1. 2019 (16:00 – 17:00 v místnosti 200, FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1)
Prezentace ze dne otevřených dvěří je k dispozici zde: DOD prezentace KSOCP

Termín podání přihlášek do dodatečného přijímacího řízení: 28.2.2019

Oborové přijímací zkoušky:

Písemné a ústní kolo přijímacích zkoušek bude v období 25.5. – 13.6.2019
Náhradní termín oborových přijímacích zkoušek bude v období 18.6. – 19.6.2019

 • přijímací zkouška: dvoukolová
 • prominutí zkoušky: NELZE

Obecné informace o přijímacím řízení (Filozofická fakulta UK) naleznete na adrese http://prijimacky.ff.cuni.cz/.
Oborové podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studium naleznete na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21083

Případné dotazy můžete směřovat na následující adresy:

Doporučená literatura a příklady otázek písemné části přijímacího řízení

 • I.Tomeš: Sociální správa
 • Matoušek a kol.: Encyklopedie sociální práce
 • Hayesová: Základy sociální psychologie
 • Kopřiva: Lidský vztah jako součást profese
 • Matoušek a kol.: Základy sociální práce

Příklad otázek písemného testu

Písmeno představující správnou odpověď vepište do záznamového archu. Ze čtyř nabízených možností je správně jedna  odpověď.

 • Který filosof proslul následujícími názory: „…všechno přechází a nic netrvá…dvakráte bys nevstoupil do téže řeky“; „nemoc činí zdraví příjemným a dobrým, hlad nasycení, únava odpočinek“;  „…protivné se shoduje a z neshodného je nejkrásnější harmonie“?
 1. Empedokles
 2. Pythagoras
 3. Xenofanes
 4. Herakleitos
 • Které náboženství je od svého počátku také politickým hnutím¨?
 1. buddhismus
 2. křesťanství
 3. islám
 4. taoismus
 • Výraz neolitická revoluce znamená
 1. konec doby kamenné
 2. počátek migrace lidí z Afriky na jiné kontinenty
 3. počátek zemědělství
 4. počátek užívání písma
 • V ČR má pravomoc jmenovat soudce
 1. předseda Nejvyššího správního soudu
 2. ministr spravedlnosti
 3. prezident
 4. předseda krajského soudu
 • Předsedou Evropské rady je
 1. Scheuble
 2. Schulz
 3. Tusk
 4. Posselt
Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení > Bakalářské studium