Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí (GAČR P408-12-2209)

V rámci grantového projektu č. P408/12/2209 „Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí“, který je řešen za podpory Grantové agentury ČR a jehož řešiteli jsou Institut pro kriminologii a sociální prevenci a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, se v Praze dne 13. listopadu 2015 uskutečnila závěrečná mezinárodní expertní konference k prezentaci poznatků z uvedeného výzkumného projektu. Projekt se zaměřil na analýzu a vyhodnocení právní úpravy trestněprávních sankcí po změnách, ke kterým došlo v důsledku přijetí nového trestního zákoníku č. 40/2009, Sb., který nabyl  účinnosti  dne 1.1.2010.  Byl zkoumán dopad uplatňování nového trestního zákoníku na aplikační praxi vybraných institucí trestní justice, na charakter a strukturu ukládaných sankcí, a tím i na skladbu vězeňské populace a na činnost Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby.

Řešitelé na závěr projektu seznámili účastníky konference s  výsledky výzkumu a se závěry a doporučeními, které z výzkumu pro sankční politiku v ČR vyplynuly. K výsledkům výzkumu proběhla živá diskuse.

Kromě řešitelů a dalších předních českých odborníků v oboru trestního práva byli na konferenci pozvání zahraniční odborníci, kteří se zúčastnili úvodní konference k tomuto projektu v roce 2012. Pozvání přijali přední odborníci z oboru trestního práva a kriminologie ze SRN (Hans-Jörg Albrecht,  RitaHaverkamp), Polska (Janusz Bojarski, Michael Hudzik), Slovenska (Jozef Čentéš, Tomáš Strémy).

Projekt byl ukončen k 31. 12. 2015.

Prezentace, které referující poskytli, jsou připojeny (PowerPoint).

1_Samal_-_The_new_penal_code_in_the_conttxt_of_development

2_Hulmakova_-_Application_of_alternative_measures_in_judicial_praxis

3_Rozum_-_Sanction_policy_in_terms_of_praxis

4_Tomasek_-_Alternatives_to_prison_and_reoffending

5_Skvain_-_Preventive_Detention

6_Hakova_-_Crime,_criminal_sanctions_and_sanctions_policy_in_the_media

7_Vlach_-_New_penal_sanctions

8_Scheinost_-_Public_and___prisoners_-_views_and_opinions_on_sanction_policy

9_Valkova_-_Summary_of_research_results_and_proposals_for_sanction_policy

Albrecht_-_Reform_of_the_system_of_penal_sanctions

Stremy_-_Ukladanie_alternativnych_trestov

Úvod > Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí (GAČR P408-12-2209)