Přípravné kursy

Přípravné kursy pro uchazeče o studium sociální práce

Díky přípravnému kurzu získáte užitečné informace k přijímacímu řízení, získáte možnost seznámit se s pedagogy katedry a především s nimi probrat základní okruhy, na které je zaměřená samotná přijímací zkouška.

Neváhejte a zvyšte své šance na přijetí.

Vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirovou infekcí se ruší přípravné kursy pro přijímací řízení do studia sociální práce pro Bc. a NMgr.

Přípravný kurs pro přijímací řízení do studia sociální práce – Bc.

Termín kursu: 3. 4. 2020
Místo konání: Na Příkopě 29, Praha 1, 4. patro – místnost 401C
Výše kursovného: 968,– Kč včetně DPH
Uzávěrka přihlášek: do 20. 3. 2020

Témata a časový harmonogram přípravného kursu:

   9:00 –   9:15   prezence – místnost 401B

  9:20 –  10:55    Základní pojmy oboru sociální práce PhDr. P. Kodymová, Ph.D.

11:05 – 12:40    Úvod do metod sociální práce PhDr. O. Havránková, Ph.D.

13:10 – 14:45    Sociologie v kontextu oboru sociální práce PhDr. J. Šťastná, Ph.D.

14:55 – 16:30    Psychologie v kontextu oboru sociální práce PhDr. D. Vodáčková

Vyplněnou přihlášku (ke stažení níže) s kódem kurzu 960175 zašlete e-mailem na adresu dana.myskova@ff.cuni.cz. Po uplynutí termínu pro uzávěrku přihlášek obdržíte pozvánku na přípravný kurs včetně údajů pro úhradu kursovného.

 Přihláška ke stažení zde: Bc_prihlaska

Případné dotazy buď e-mailem na výše uvedené adrese nebo telefonicky na 221 619 954.

Přípravný kurs pro přijímací řízení do studia sociální práce – NMgr.

Termín kursu: 17. 4. 2020
Místo konání kursu: Na Příkopě 29, Praha 1, 4. patro – místnost 401C
Výše kursovného: 968,– Kč včetně DPH
Uzávěrka přihlášek: do 31. 3. 2020

Témata a časový harmonogram přípravného kursu:

  9:00 –   9:15   prezence – místnost 401B

  9:25 –  11:25    Přehled metod sociální práce PhDr. P. Kodymová, Ph.D.

11:35 – 13:35    Systém sociální ochrany Ing. P. Víšek

14:05 – 16:05    Sociální služby doc. PhDr. O. Matoušek

 Vyplněnou přihlášku s kódem kurzu 960176 zašlete e-mailem na adresu dana.myskova@ff.cuni.cz. Po uplynutí termínu pro uzávěrku přihlášek obdržíte pozvánku na přípravný kurs včetně údajů pro úhradu kursovného.

 Přihláška ke stažení zde: NMgr._prihlaska

Případné dotazy buď e-mailem na výše uvedené adrese nebo telefonicky na 221 619 954.

Úvod > Uchazeč > Přípravné kursy