Přípravné kurzy

Na základě reakreditace Bc. studia sociální práce na FF UK nabízíme pro vyhlášené dodatečné přijímací řízení v srpnu 2024 (26.-30.8.) pro uchazeče o toto studium přípravný kurs pro přijímací řízení: 
termín: čtvrtek 13. 6. 2024 v čase 9:00 – 16:00
formát: on-line v MS Teams
přednášená témata:
Úvod do sociální práce a sociální spravedlnosti (PhDr. P. Kodymová, Ph.D.)
Úvod do metod sociální práce (Mgr. K. Hejnová, Ph.D.)
Sociologie v kontextu oboru sociální práce (PhDr. J. Šťastná, Ph.D.)
Úvod do psychologie (Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.)
cena kursu: 1 700 Kč (včetně DPH)
kapacita kursu: 25 uchazečů
kontaktní osoba: Dana Myšková (dana.myskova@ff.cuni.cz, tel.: 221 619 954)
V případě zájmu o přípravný kurs vyplňte přihlášku a zašlete ji e-mailem na adresu dana.myskova@ff.cuni.cz, a to nejpozději do 30.5.2024.
Na základě přihlášky obdržíte informace potřebné k úhradě kursovného.
Úvod > Uchazeč > Přípravné kurzy