Rozvrh, harmonogram a studijní plány

Rozvrh hodin na akademický rok 2017/2018

Rozvrh můžete také najít na portálu http://rozvrhy.ff.cuni.cz.

Rozvrh hodin pro bakalářské studium a pro navazující magisterské studium Sociální práce najdete ke stažení zde:
Rozvrhy_ZS_2017-2018_podle-rocniku_k 3.10.2017

Harmonogram akademického roku 2016/2017

Harmonogram akademického roku 2017/2018 (Opatření děkana č. 10/2017) obsahuje důležité termíny týkající se studia na Filozofické fakultě. Jedná se například o termín výuky v ZS a v LS, termíny zkouškového období v ZS a v LS, termíny zápisu do IS, termíny SZZ a další.
Harmonogram AR 2017-18.pdf

Studijní plány

Studijní plán obsahuje povinné oborové předměty, jejich kód SIS, kreditové ohodnocení těchto předmětů, počet vyučovaných hodin, způsob atestace a případné prerekvizity (předmět, který musí být splněn před zapsáním jiného předmětu).

Uveřejněné studijní plány jsou závazné pro kontrolu plnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou a odpovídají kontrolám v SIS.

Bakalářské studium

Studijní plán bakalářského studia obsahuje i doporučený studijní plán.

Studijní plán najdete ke stažení zde:
Studijní plán Bc_SOCP_rok zahájení – 2009-2016
Studijní plán Bc_SOCP_rok zahájení – 2017

Magisterské studium

Studijní plán navazujícího magisterského studia obsahuje povinně volitelné předměty, které spočívají ve volbě mezi jedním z pěti modulů, tedy volba čtvrtého předmětu, ze kterého student absolvuje státní závěrečnou zkoušku.
Při volbě státnicového modulu by měl mít student na paměti, aby jím zvolený modul korespondoval i s výběrem tématu diplomové práce a absolvované praxe.

Studijní plán najdete ke stažení zde:
Studijní plán NMgr_SOCP_rok zahájení – 2010-2016
Studijní plán NMgr_SOCP_rok zahájení – 2017

Povinně volitelné předměty NMgr. – studijní plán platný od r. 2017 – rozpis výuky 2017 – 2019
PVP_NMgr._rozpis vyuky 2017 – 2019

Úvod > Studium > Rozvrh, harmonogram a studijní plány