Vánoční počtení časopisu Fórum sociální práce

V tomto předvánočním čase si Vás dovolujeme pozvat ke čtení aktuálního čísla časopisu Fórum sociální práce. 

Naleznete v něm jako obvykle množství odborných článků s různou tématikou. Můžete si přečíst například články k tématu krizové intervence – konkrétně o potřebě krizové intervence u neformálně pečujících nebo o sebevražednosti seniorů a naplňování jejich základních potřeb. k tématu náhradní rodinné péče jsou v aktuálním čísle věnovány hned tři články – článek o přechodné pěstounské péči o děti s poruchou attachmentu, článek o genderových aspektech ústavní a ochranné výchovy a článek o odchodu mladých dospělých z ústavní péče. Toto je jen malá upoutávka. V časopise naleznete mnoho dalších zajímavých článků na další témata. 

Přejeme příjemné strávení vánočních svátku, například ve společnosti časopisu Fórum sociální práce. 

 

 

Úvod > Nástěnka > Vánoční počtení časopisu Fórum sociální práce