LS 2019/2020 – volitelné a povinně volitelné předměty v rámci jiných kateder a ústavů

Volitelné / povinně volitelné předměty:

Milí studenti,
vzhledem ke stěhování katedry do nových prostor a vzhledem k tomu, že do poslední chvíle nebyly jasné výukové prostory, byly pro LS 2019 vypsány pouze 3 volitelné předměty.
Přestěhování katedry do centra města, tj. do docházkové vzdálenosti od ostatních kateder a ústavů, Vám však přináší možnost vybrat si předměty jako volitelné právě např. z katedry sociologie, psychologie, antropologie, pedagogiky, z Právnické fakulty aj.
Rovněž se nyní nabízí případná možnost uznání úspěšně absolvovaného volitelného předmětu jako povinně volitelného. Výběr takového předmětu je ale třeba předem konzultovat s vedením katedry, které se bude k žádosti o jeho uznání vyjadřovat na podnět studijního oddělení fakulty.
Úvod > Nástěnka > LS 2019/2020 – volitelné a povinně volitelné předměty v rámci jiných kateder a ústavů