Magisterské státní závěrečné zkoušky – červen 2021

Vážení a milí studenti,

červnové magisterské státní závěrečné zkoušky budou probíhat s největší pravděpodobností opět hybridně (kombinace distanční a prezenční formy). Přítomen bude student a jeden z členů zkušební komise, ostatní zkoušející budou připojeni online. Státní závěrečné zkoušky se budou konat v prostorách hlavní budovy FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1.

Předběžné byly pro státní závěrečné zkoušky katedrou stanoveny následující termíny. Může však dojít k jejich změně nařízením termínů ze strany Studijního oddělení FF UK. O této skutečnosti bychom Vás včas informovali.

Termín ústní části státní závěrečné zkoušky – NMgr.: středa 23. 6. 2021

Termín obhajob diplomových prací: čtvrtek 24. 6. 2021

Termín pro kontrolu splnění studijních povinností před státní zkouškou: 2. 6. 2021

Termín pro podání elektronické přihlášky ke státní zkoušce: do 11. 5. 2021

Termín pro odevzdání diplomové práce do SIS: do 24. 5. 2021 Tištěný pracovní výtisk BP se nebude odevzdávat.

Úvod > Nástěnka > Magisterské státní závěrečné zkoušky – červen 2021