Státní závěrečné zkoušky – NMgr. – září 2021

Vážení a milí studenti,

zářijové magisterské státní závěrečné zkoušky budou probíhat s největší pravděpodobností prezenčně v prostorách Na Příkopě 29, Praha 1 (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci).

Předběžné byly pro státní závěrečné zkoušky katedrou stanoveny následující termíny. V případě změny formátu SZZK na hybridní, může však dojít k jejich změně nařízením termínů ze strany Studijního oddělení FF UK. O této skutečnosti bychom Vás včas informovali.

Termín ústní části státní závěrečné zkoušky – NMgr.: středa 8. 9. 2021

Termín obhajob diplomových prací: čtvrtek 9. 9. 2021

Termín pro kontrolu splnění studijních povinností před státní zkouškou: 19. 8. 2021

Termín pro podání elektronické přihlášky ke státní zkoušce: do 13. 7. 2021

Termín pro odevzdání bakalářské práce do SIS: do 11. 8. 2021 Tištěný pracovní výtisk BP se nebude odevzdávat.

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky – NMgr. – září 2021