Státní závěrečné zkoušky – NMgr. – červen 2022

Předběžné byly pro státní závěrečné zkoušky katedrou stanoveny následující termíny.

Termín ústní části státní závěrečné zkoušky: pondělí 13. 6. 2022

Termín obhajob diplomových prací: úterý 14. 6. 2022

Termín pro kontrolu splnění studijních povinností před státní zkouškou: 1. 6. 2022

Termín pro podání elektronické přihlášky ke státní zkoušce: do 10. 5. 2022

Termín pro odevzdání diplomové práce v elektronické podobě do SIS: do 16. 5. 2022 

Termín pro odevzdání 1 tištěného výtisku DP (stačí pracovní výtisk, např. kroužková vazba): do 23. 5. 2022

 

 

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky – NMgr. – červen 2022