Státní závěrečné zkoušky Bc. – únor 2023

Předběžné byly katedrou pro státní závěrečné zkoušky v únoru 2023 stanoveny následující termíny.

Termín ústní části státní závěrečné zkoušky: pondělí 6. 2. 2023

Termín obhajob bakalářských prací: úterý 7. 2. 2023

Termín pro kontrolu splnění studijních povinností před státní zkouškou: 11. 1. 2023

Termín pro podání elektronické přihlášky ke státní zkoušce: do 7. 12. 2022

Termín pro odevzdání bakalářské práce v elektronické podobě do SIS: do 9. 1. 2023

Termín pro odevzdání 1 tištěného výtisku BP (stačí pracovní výtisk, např. kroužková vazba): do 10.1.2023

 

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky Bc. – únor 2023