Státní závěrečné zkoušky – Bc. – červen 2023

Státní závěrečné zkoušky (BZK) budou probíhat v týdnu od 19.6. do 23.6.2023. Konkrétní termíny pro jednotlivé části budou upřesněny.

Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce: do 10.5.2023

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou: do 31.5.2023

Termín pro odevzdání bakalářské práce do SIS: do 22.5.2023Termín pro odevzdání 1x tištěné verze BP (stačí pracovní výtisk např. v kroužkové vazbě): do 25.5.2023

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky – Bc. – červen 2023