Státní závěrečné zkoušky Bc. a NMgr. – únor 2024

Pro státní závěrečné zkoušky BZK a SZZK v únoru 2024 byly stanoveny následující terminy:

6.2.2024 – obhajoby BP a DP

Termín pro odevzdání BP a DP do SIS je do 8.1.2024.

Termín pro odevzdání 1 tištěného výtisku na katedru (stačí např. kroužková vazba) je do 11.1.2024

7.2.2024 – ústní část BZK

8.2.2024 – ústní část SZZK

Termín pro odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce: 6.12.2023

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou: 10.1.2024

Termíny státních zkoušek mohou být korigovány podle počtu přihlášených studentů. O případných změnách budete včas informováni.

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky Bc. a NMgr. – únor 2024