Zápis předmětů pro ZS 2021 – 1. roč. NMgr.

PVP_NMgr._2021-2023

Milí studenti 1. ročníku NMgr. studia sociální práce,

zítra, 22.9. ve 14:00 hodin vypukne zápis předmětů do SIS pro ZS 2021. Pro Vaši informaci přikládám odkaz na manuál pro zápis předmětů. Pro zápis povinných a povinně volitelných předmětů je třeba zvolit záložku Zápis – studijní plán. Pro zápis volitelných předmětů je třeba zvolit záložku Zápis – vlastní:

http://manualy.ff.cuni.cz/index.php/Z%C3%A1pis_p%C5%99edm%C4%9Bt%C5%AF_a_rozvrhu

Vaše studium se bude řídit studijním plánem platným pro studium započaté od ak. r. 2019/2020. Jeho součástí je i doporučený studijní plán pro jednotlivé ročníky. Předměty můžete plnit v průběhu celého Vašeho studia. Je třeba však dát pozor, abyste na konci ročníku měli dostatečný počet kreditů pro postup do dalšího roku studia. Také některé předměty mají nastavené prerekvizity, tj. zápis do předmětu může být podmíněn splněním jiného předmětu.

V rámci svého studia budete také muset splnit v rámci skupiny PVP1 (povinně volitelné předměty): Sociální práce jako nástroj ovlivňování a řízení sociálních procesů za 40 kreditů. Přehled povinně volitelných předmětů, které budou vypsány v rámci skupiny PVP1 naleznete v příloze.

Volitelné předměty si můžete vybírat napříč katedrami, ústavy a fakultami (např. psychologie, pedagogika, andragogika, právo apod.).

4.10.2021 je pro Vás vypsán volitelný předmět Úvod do studia II (ASC51V063), kde se také rovněž můžete dozvědět informace ke studiu či se na cokoliv dotázat.

V případě jakýchkoliv dotazů k zápisu do předmětů kontaktujte sekretariát katedry – dana.myskova@ff.cuni.cz nebo telefonicky (10:00 – 13:00) 221 619 954.

Úvod > Nástěnka > Zápis předmětů pro ZS 2021 – 1. roč. NMgr.