Státní závěrečné zkoušky – únor 2021 – Bc. – změna termínu konání státní zkoušky

Vážení a milí studenti,

děkanátem FF UK byl stanoven nový termín pro konání bakalářské státní závěrečné zkoušky, a to 9.2.2021.

O formě konání státní závěrečné zkoušky Vás budeme včas informovat. Je možné, že vše bude probíhat distanční formou, příp. hybridně (kombinace distanční a prezenční formy). Ústí část

a obhajoby BP proběhnou v jeden den. Tištěný pracovní výtisk BP se nebude odevzdávat.

 

Termín ústní části státní závěrečné zkoušky – Bc.: 9. 2. 2021

Termín obhajob bakalářských prací: 9. 2. 2021

Termín pro kontrolu splnění studijních povinností před státní zkouškou: 20. 1. 2021

Termín pro podání elektronické přihlášky ke státní zkoušce: 15. 12. 2020

Termín pro odevzdání bakalářské práce do SIS: do 4. 1. 2021

 

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky – únor 2021 – Bc. – změna termínu konání státní zkoušky